Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím giờ, phút, giây có dạng hh:mm:ss. Sau đó cộng thêm một số giây vào và in ra màng hình kết quả cuối cùng dưới dạng hh:mm:ss đúng dạng.


Bài Giải/*
Name: Cong them N giay vao thoi gian
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH CHUYEN DOI THOI GIAN DUNG CHUAN\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri
 int th=3600,tm=60;
 int h,m,s,sadd;

 do
 {
 printf("\t -Nhap thoi gian (dang: hh:mm:ss): "); scanf("%d:%d:%d",&h,&m,&s);
 printf("\t -Nhap so giay cong them: "); scanf("%d",&sadd);

 if (h<0||m<0||s<0||sadd<0) printf("\t* * *  Ban Nhap Sai. Voi Long Thu Lai !\n");
 }
 while (h<0||m<0||s<0||sadd<0);

   h+=sadd/th;
   m+=(sadd%th)/tm;
   s+=(sadd%th)%tm ;
 
   if (s>=tm)
    {
     s%=tm;
     m+=1;
     }
   if (m>=tm)
    {
     m%=tm;
     h+=1;
     }

 printf("\n\t=> Tong thoi gian la: %02d:%02d:%02d",h,m,s);


  printf("\n\n\n\t\t\t\t http://tvlaptrinh.blogspot.com");

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts