Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, May 25, 2014

Code chuyển chữ thuờng qua chữ hoa C/C++

Cách 1

Lấy ký tự đó + 32 ( theo bảng mả ASII)


 1. int main()
 2. {
 3.    
 4.          char a;
 5.          cout<<" Enter the letter   : ";
 6.          cin>>a;
 7.          if ( (>= 'A') && (<= 'Z') )
 8.          {
 9.                 int k =  int (a) + 32 ;
 10.                 cout<< " The upper case character corresponding to "<< a << "  is ..." << char(k);
 11.          }
 12.          else if ( (>= 'a') && (a<= 'z') )
 13.          {
 14.                 int k = int (a) - 32;
 15.                 cout<< " The lower case character corresponding to " << a << " is  : " << char(k);
 16.          }
 17.          else cout<< " number  " << a;
 18.          cout<< endl;
 19.          system ("pause");
 20.          return 0;
 21. }

Cách 2:

Sử dụng hàm
 1. char *strlwr(char *s) // Hoa sang thường
 2. char *strupr(char *s) // Thường sang hoa

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts