Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, May 19, 2014

Viết chương trình tính tổ hợp chập k của n phần tử nhập vào từ bàn phím. Sử dụng hàm đệ quy.
kCn= k-1Cn-1 +kCn-1Bài Giải


/*
Name: Chuong trinh tinh to hop
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int tohop(int n,int k)
{
 if (k==0||k==n)
  return 1;
 else
  return tohop(n-1,k-1)+tohop(n-1,k);
}

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TO HOP chapKcuaN\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int a,b;
 do
 {
 printf("\n\t- Nhap n_k: "); scanf("%d %d",&a,&b);
 if (b>a) printf("\t\t!! Ban nhap sai. k<n  !!\n");
  }
 while (a<b);

 printf("\n\t=>To hop chap %d cua %d = %d ",b,a,tohop(a,b));


  printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://tvlaptrinh.blogspot.com");
 getch();
 return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts