Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, May 12, 2014

Viết chương trình mô phỏng phép chia nguyên Div 2 số nguyên a và b như sau. Để chia nguyên a và b ta tính trị a-b, sau đó lấy hiệu tìm được lại trừ cho b...tiếp tục cho đến khi hiệu của nó nhỏ hơn b. Số lần thực hiện được các phép trừ như trên sẽ bằng giá trị của phép chia nguyên.

Bài Giải/*
Name: Mo phong phep chia nguyen
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

/*
 Name: Mo phong phep chia nguyen
 Copyright: None
 Author: Tran Anh
 Date: 10/05/14 08:25
 Description: http://tvlaptrinh.blogspot.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH MO PHONG PHEP CHIA HET\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

      int a,b,hieu=0,lan=0;
      printf(" -Nhap gia tri a= "); scanf("%d",&a);
      printf(" -Nhap gia tri b= "); scanf("%d",&b);
 
      hieu=a;
 
      do
      {
        hieu=hieu-b;
        lan++;
        }
        while (hieu>=b);
 
 
     printf("\t=>Gia tri= %d",lan);
 
      getch();
      return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts