Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, May 29, 2014

Chèn đọan code sau vào thẻ mã html ( ở phần chỉnh mẫu ) Trứoc thẻ đóng của
<!-- the code -->
<link href="https://sites.google.com/site/tessssssssblog/likeblog.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<link href="http://steamdev.com/snippet/css/jquery.snippet.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<script src="http://steamdev.com/snippet/js/jquery.snippet.min.js" type="text/javascript">
<!-- end the code -->

Chèn đọan code sau vào truớc thẻ đóng của body  (</body>)
<!-- the code -->
    <script type='text/javascript'>
      $(document).ready(function(){
        $(&quot;pre.java&quot;).snippet(&quot;java&quot;);
        $(&#39;pre.c&#39;).snippet(&#39;c&#39;);
        $(&#39;pre.cpp&#39;).snippet(&#39;cpp&#39;);
        $(&#39;pre.csharp&#39;).snippet(&#39;csharp&#39;);
        $(&#39;pre.html&#39;).snippet(&#39;html&#39;);
        $(&#39;pre.javascript&#39;).snippet(&#39;javascript&#39;);
        $(&#39;pre.php&#39;).snippet(&#39;php&#39;);
        $(&#39;pre.javascript_dom&#39;).snippet(&#39;javascript_dom&#39;);
        $(&#39;pre.python&#39;).snippet(&#39;python&#39;);
        $(&#39;pre.sql&#39;).snippet(&#39;sql&#39;);
        $(&#39;pre.xml&#39;).snippet(&#39;xml&#39;);
        }); </script>
<!-- the code -->


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts