Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, May 28, 2014


Nếu các bạn muốn học JAVA thì hãy từng bước như sau:
1. Java Basics
Java - Home
Java - Overview
Java - Environment Setup
Java - Basic Syntax
Java - Object & Classes
Java - Basic Datatypes
Java - Variable Types
Java - Modifier Types

Java - Basic Operators
Java - Loop Control
Java - Decision Making
Java - Numbers
Java - Characters
Java - Strings
Java - Arrays
Java - Date & Time
Java - Regular Expressions
Java - Methods
Java - Files and I/O
Java - Exceptions

2. Java Object Oriented
Java - Inheritance
Java - Overriding
Java - Polymorphism
Java - Abstraction
Java - Encapsulation
Java - Interfaces
Java - Packages
3. Java Advanced
Java - Data Structures
Java - Collections
Java - Generics
Java - Serialization
Java - Networking
Java - Sending Email
Java - Multithreading
Java - Applet Basics
Java - Documentation

Nếu các bạn muốn học C# thì hãy từng bước như sau:


C# - Overview
C# - Environment
C# - Program Structure
C# - Basic Syntax
C# - Data Types
C# - Type Conversion
C# - Variables
C# - Constants
C# - Operators
C# - Decision Making
C# - Loops
C# - Encapsulation
C# - Methods
C# - Nullables
C# - Arrays
C# - Strings
C# - Struct
C# - Enums
C# - Classes
C# - Inheritance
C# - Polymorphism
C# - Operator Overloading
C# - Interfaces
C# - Namespaces
C# - Preprocessor Directives
C# - Regular Expressions
C# - Exception Handling
C# - File I/O
C# - Advanced Tutorial
C# - Attributes
C# - Reflection
C# - Properties
C# - Indexers
C# - Delegates
C# - Events
C# - Collections
C# - Generics
C# - Anonymous Methods
C# - Unsafe Codes
C# - Multithreading


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts