Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Hệ thập lục phân dùng 16 ký số bao gồm các ký tự 0...9 và A,B,C,D,E,F. Các ký số A,B,C,D,E,F có giá trị tương ứng trong hệ thập phân như sau:
A         10
B         11

C         12
D         13
E         14
F         15

Hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím kí tự, sau đó biễu diễn một ký tự đó về dạng thập lục phân có giá trị tương ứng. Trường hợp nhập vào không thuộc các ký tự trên thì đưa ra thông báo lỗi:
              "Hệ thập lục phân không dùng ký số này!"Bài Giải/*
Name: Bieu Dien SO He Thap Luc Phan (HEX)
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH KIEM TRA KY TU MA HEXA\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 char ch;
  printf("\t- Nhap vao ky tu ma hex: "); scanf("%c",&ch);

  switch (ch)
  {
   case 'A': printf("\n\t=> Ky tu A co ma hex la 10");
       break;
   case 'B': printf("\n\t=> Ky tu B co ma hex la 11");
       break;
   case 'C': printf("\n\t=> Ky tu C co ma hex la 12");
       break;
   case 'D': printf("\n\t=> Ky tu D co ma hex la 13");
       break;
   case 'E': printf("\n\t=> Ky tu E co ma hex la 14");
       break;
   case 'F': printf("\n\t=> Ky tu F co ma hex la 15");
       break;
   default : printf("\n\t=> He thap luc phan khong dung ky so nay!");
   }
  printf("\n\n\n\t\t\t\t http://www.code.tavn.net");

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts