Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ngày, tháng, năm. In ra màng hình ngày tháng năm có dạng dd/mm/yy.


Bài Giải

/*
Name: Xuat ngay, thang nam dung mau
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int dd,mm,yy;

main()
{
 printf("\t Nhap vao ngay: "); scanf("%d",&dd);
 printf("\t Nhap vao thang: "); scanf("%d",&mm);
 printf("\t Nhap vao nam: "); scanf("%d",&yy);

 if (dd<=32 and mm<=12 )

   printf("\n\t Co dang: %02d/%02d/%d",dd,mm,yy);
 
 else
   printf("\n\t Ban Nhap Vao Sai Thong Tin");

 getch();
 return 0;


}0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts