Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, April 25, 2014

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất có dạng Ax + B = 0, với A và B nhập vào từ bàn phím.

Bài Giải


/*
Name: Giai phuong trinh bac nhat
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

float a,b,x;

int main()
{

 //trang tri chuong trinh
 int i;
 printf("\t");
 for (i=1;i<30;i++)
  printf("* ");
  
 printf("\n\t\t Chuong trinh giai phuong trinh bac NHAT\n\n");
 //Het lenh trang tri chuong trinh

 //Bat dau chuong trinh giai
  
 printf("\t + Nhap gia tri A= "); scanf("%f",&a);
 printf("\t + Nhap gia tri B= "); scanf("%f",&b);

 if (a==0)
  {
   if (b==0)
    printf("\n\t-> Phuong trinh vo dinh");
    
   else
    printf("\n\t-> Phuong trinh vo nghiem"); 
   
   
   
   }
 else
  {
   x=-b/a;
   printf("\n\t-> Phuong trinh co nghiem la: %2.2f",x);
   
   }
 //Ket thuc chuong trinh

 printf("\n\n\t\t----- Bam phim bat ky de thoat -----");
   
  getch();
  return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts