Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 24, 2014

Viết chương trình tính tổng các số nguyên nhập vào từ bàn phím với điều kiện như sau:
    - Giá trị tổng được in ra sau mỗi số được nhập vào
    - Nhập giá trị tính cho đến khi nào nhập "0" thì dừng tính

(Đề thi lập trình căn bản - đại học Cần Thơ - Bài 1.)


Bài Giải

/*
Name: Tong so nguyen nhap vao tu ban phim
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TONG NHIEU SO HAN\n");
  printf("\t Note: Chuong trinh chi dung lai khi so han ban nhap bang 0\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri 

  int k,n,tong;
  k=1;
  tong=0;
  
 do {
  printf("\t- Nhap so han thu %d : ",k); scanf("%d",&n);
  tong=tong+n;
  if ((k!=1)&&(n!=0)) printf("\t => Tong cua %d so han = %d\n\n",k,tong);
  k++;
 }

 while (n!=0);

 getch();
 return 0;

}0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts