Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, April 25, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số tiền vốn gửi và thời gian gửi. Hãy tính tổng số tiền cả vốn lẫn lời theo: 
          Có 2 phương thức gửi tiền tiết kiệm: gửi không kì hạn lãi suất là 2.4% / tháng. mỗi tháng tính lãi suất một lần. Gửi có kì hạn 3 tháng, lãi xuất 4%  /tháng, 3 tháng tính lãi một lần.Bài Giải/*
Name: Tinh lai suat gui ngan hang
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
  //trang tri chuong trinh
 int i;
 printf("\t");
 for (i=1;i<30;i++)
  printf("* ");
  
 printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH LAI SUAT GUI TIEN TIET KIEM\n\n");
 //Het lenh trang tri chuong trinh


 unsigned long money,inter;
 unsigned int time;
 char style;
  
 printf("\t - Nhap vao so tien ban gui: "); scanf("%d",&money);
 printf("\t - Nhap vao so thang da gui: "); scanf("%d",&time);

 inter=money*(time%3)*2.4/100;
 inter=inter+(money*((time-(time%3))/3)*4/100);

 printf("\n\t=> Da huong %d lai || So tien von lan loi: %d",inter,inter+money);


     printf("\n\n\t\t\t\t http://tvlaptrinh.blogspot.com"); 
 getch();
 return 0;


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts