Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình nhập vào tọa độ của hai điểm (x1,y1) và (x2,y2)
    a) Tính hệ số gốc của đường thẳng đi qua hai điểm đó theo công thức:
           Hệ số góc = (y2-y1)/(x2-x1)
    b) Tính khoảng cách giữa hai điểm theo công thức:
           Khoảng cách = sqrt( sqr(y2-y1) + sqr(x2-x1) )Bài Giải/*
Name: Tinh he so goc va khoang cach
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int x1,x2,h1,h2;
float hs,kc;

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH HSG VA KC\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

  printf("\t + Nhap diem (X1.Y1): "); scanf("%d.%d",&x1,&h1);
  printf("\t + Nhap diem (X2.Y2): "); scanf("%d.%d",&x2,&h2);
  
  hs=(h2-h1)/(x2-x1);
  kc=sqrt((h2-h1)*(h2-h1)+(x2-x1)*(x2-x1));
 printf("\n\t -> He  so  goc = %.3f",hs);
 printf("\n\t -> Khoang cach = %.3f",kc);


 getch();
 return 0;
}0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts