Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a,b,c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của một tam giác theo công thức: 
                 + Chu vi           CV=a+b+c
                 + Diện tích        S  = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
                 + Trong đó        p=CV/2
   In kết quả ra màng hình.


Bài Giải#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
int a,b,c;
int cv;
float s,p;

int main()
{
    printf("\t Nhap vao canh I:  "); scanf("%d",&a);
    printf("\t Nhap vao canh II: "); scanf("%d",&b);
    printf("\t Nhap vao canh III:"); scanf("%d",&c);

    cv=a+b+c;

    p=(a+b+c)/2;

    s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
    
    printf("\n\t Chu vi cua tam giac la: %d",cv);

    printf("\n\t Dien tich tam giac la: %2.2f",s);
    
    getch();
    return 0;
    
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts