Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, April 6, 2014

Ở bài hướng dẫn này StudyCoding đi tới làm thế nào để hiển thị các DialogBox control bằng Visual C#.NET 
Bước 1: Tạo mới project trong Visual Studio 2010 chọn Windows Form Application.  

Thiết kế project như sau:

Five DialogBox ControlsHow to use DialogBox Controls C# Tutorial


Có tất cả 5 cái Dialog Controls

How to use DialogBox Controls C# Tutorial

 • ColorDialog: Double click vào Choose Color  button và chèn code.

private void btnColorDialog_Click(object sender, EventArgs e)
{
     colorDialog1.ShowDialog();
     lblColor1.BackColor = colorDialog1.Color;

}

Click  Choose Color cửa sổ mới xuất hiện cho chọn màu như sau:

How to use DialogBox Controls C# Tutorial


Chọn 1 màu và click OKMàu của label1 thay đổi thành red.   

                 
How to use DialogBox Controls C# Tutorial

 • FontDialog: Double click vào button Font Dialog và chèn code.
private void btnFontDialog_Click(object sender, EventArgs e)
{
    fontDialog1.ShowDialog();
    Font font = fontDialog1.Font;
    lblColor2.Font = font;

}

Run project Khi bạn click vào button Font Dialog và bạn sẽ thấy của sổ.

How to use DialogBox Controls C# Tutorial

Chọn font và size rồi click OK.

·         SaveFile: Viết code trong sự kiện button như sau.
  private void btnSaveFile_Click(object sender, EventArgs e)
  {
     saveFileDialog1.ShowDialog();

  }
  Bây giờ double click vào Save File Dialog Controls và chèn code:
  private void saveFileDialog1_FileOk(object sender,CancelEventArgs e)
  {
      string name = saveFileDialog1.FileName;
      File.WriteAllText(name, textBox1.Text);

  }

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  Click vào Save File :

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  Tên file .txt và click vào save.

  Bạn sẽ thấy file  .txt ở ngoài destop và bạn có thể mở file để kiểm tra nội dung.

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  OpenFileDialog: Bạn muốn mở và lưu file, Viết code vào button Folder Browser:
  private void btnFolderBrowser_Click(object sender, EventArgs e)
  {
      openFileDialog1.ShowDialog();
      string file = openFileDialog1.FileName;
      string text = File.ReadAllText(file);
      textBox1.Text = text;

  }
  Run  project click vào button Folder Browser bạn sẽ thấy của sổ.

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial


  The file you saved before “TutorialsCode.txt” select it, click on the open button and you will get the output in the textbox.

  How to use DialogBox Controls C# Tutorial

  0 comments:

  Post a Comment

  domain, domain name, premium domain name for sales

  Popular Posts