Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 22, 2014

Viết chương trình nhập vào ngày tháng năm của một ngày có dạng dd/mm/yy. Kiểm tra ngày đó có hợp lệ hay không?
Bài Giải/*
Name:Kiem tra ngay thang nam
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH KIEM TRA NGAY\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri


 int dd,mm,yy,nd;

 printf("\t- Nhap vao ngay/thang/nam: "); scanf("%d/%d/%d",&dd,&mm,&yy);
 //vd nhap vao 1/1/2000

   switch(mm){
     case 1:
     case 3:
     case 5:
     case 7:
     case 8:
     case 10:
     case 12: nd=31; break;
   
     case 4:
     case 6:
     case 9:
     case 11: nd=30; break;
   
     case 2:
       if ((yy%400==0)||(yy%4==0&&yy%100!=0))
        nd=29;
       else
        nd=28;
        default: nd=-1; break;
 
      }
   
   if (dd<=nd) printf("\t=> Ngay ban nhap vao la dung");
   else printf("\t=> Ngay ban nhap vao la sai");
   

 

 getch();
 return 0;

}0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts