Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 22, 2014

Nhập vào từ bàn phím một ký tự, rồi kiểm tra xem nó là một nguyên âm hay phụ âm.
Các ký tự o, a, e, u, i là các nguyên âm, Các ký tự còn lại là phụ âm.
Bài Giải/*
Name: Nguyen am hay phu am
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH KIEM TRA KIEU KY TU\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 char c;
 printf("\t- Nhap vao ky tu: "); scanf("%c",&c);

 switch(c){
  case 'o':
  case 'a':
  case 'e':
  case 'u':
  case 'i': printf("\n\t=> Ky tu %c la Nguyen Am",c); break;
  default : printf("\n\t=> Ky tu \"%c\" la Phu Am",c);
   }

 getch();
 return 0;
 }


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts