Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 22, 2014

Viết chương trình giải chương trình bậc hai  ax2+bx+c=0 với a,b,c nhập vào từ bàn phím.

                                            Ax2 + Bx + C = 0


Bài Giải
/*
Name: Giai phuong trinh bac hai
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

float a,b,c,x1,x2;

int main()
{
 //Trang tri chuong trinh
 int i;
 printf("\t");
 for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
 printf("\n\t\t\t GIAI PHUONG TRINH BAC HAI\n\n");
 //Het lenh trang tri


 //Nhap du lieu vao
 printf("\t+ Nhap gia tri A= "); scanf("%f",&a);
 printf("\t+ Nhap gia tri B= "); scanf("%f",&b);
 printf("\t+ Nhap gia tri C= "); scanf("%f",&c);

 //Thuc thi
 if (a==0) //Khi a=0 thi phuong trinh la phuong trinh bac nhat
   {
    if (b==0)
     {
      


       }
     else
       {
        x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
        x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
     
        printf("\n\t -> Phuong trinh co nghiem la:\n");
          printf("\t\t\t X1= %2.2f",x1);
          printf("\n\t\t\t X2= %2.2f",x2);
   
   
   
       }
   }
 

 printf("\n\n\t\t -----Bam Phim Bat Ky De Thoat-----");

 getch();
 return 0;0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts