Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 1, 2014

Các phím tắt trong Word là:

CTRL + N: Mở tài liệu mới

CTRL + O: Mở tài liệu đã có

CTRL + S: Lưu tài liệu vào đĩa hiện thời

F12: Lưu tài liệu với tên khác (Tương tự Save As)

CTRL + x: Cắt tài liệu khi bôi đen

CTRL + Z: Phục hồi văn bản khi xoá nhầm (Undo)

CTRL + V: Dán văn bản vào vị trí con trỏ

CTRL + C: Copy tài liệu văn bản khi bôi đen

CTRL + L: Căn lề văn bản về phía trái

CTRL + R: Căn lề văn bản về phía phải

CTRL + E: Căn lề văn bản ở giữa (Center)

CTRL + J: Căn đều hai bên

CTRL + 1: tạo khoảng cách đơn giữa các dòng

CTRL + 5: tạo khoảng cách một dòng rưỡi giữa các dòng

CTRL + 2: tạo khoảng cách đôi giữa các dòng

CTRL + F2: Xem tài liệu trước khi in (Preview)

CTRL + D: Chọn font chữ

CTRL + A: Bôi đen toàn bộ văn bản

CTRL + G: Nhảy đến trang số hoặc ấn F5

SHIFT + F5: Nhảy đến trang cuối cùng

CTRL + B: Tắt/Mở chữ đậm

CTRL + I: Tắt/Mở chữ nghiêng (I)

CTRL + U: Tắt/Mở chữ gạch chân

CTRL + SHIFT + H: Tắt/Mở đánh không ra chữ

CTRL + SHIFT + =: Đánh chỉ số trên M3, Km2, X2

CTRL + =: Đánh chỉ số dưới H2SO4, X2

CTRL + SHIFT + W: Tắt/Mở chữ gạch chân đơn

CTRL + SHIFT + D: Tắt/Mở chữ gạch chân kép

CTRL + SHIFT + K: In hoa nhỏ

CTRL + SHIFT + A: In hoa cả

CTRL + SHIFT + Z: Trở về font chữ ban đầu hoặc CTRL + phím giãn cách

CTRL + SHIFT + F: Đổi font chữ

CTRL + SHIFT + P: đổi cỡ chữ

CTRL + SHIFT + >: Tăng lên một cỡ chữ

CTRL + SHIFT + <: Giảm xuống một cỡ chữ

CTRL + ]: Phóng to chữ khi được bôi đen

CTRL + [: Giảm cỡ chữ khi được bôi đen

CTRL + F4 hoặc CTRL + W hoặc CLOSE: Đóng tài liệu

ALT + F4: Thoát (Exit)

CTRL + Enter: Ngắt trang

SHIFT + Enter: Ngắt dòng

CTRL + ESC: Bật nút Start trong Windows

CTRL + F10: MỞ lớn cửa sổ tài liệu ra toàn màn hình

CTRL + Z: Khôi phục nhanh văn bản xoá nhầm

ALT + SHIFT + T: Chèn thời gian vào văn bản

ALT + SHIFT + D: Chèn ngày vào văn bản

CTRL + F: Xác định vị trí của những chữ cần tìm

Ctrl + N: tạo mới một tài liệu

Ctrl + O: mở tài liệu

Ctrl + S: Lưu tài liệu

Ctrl + C: sao chép văn bản

Ctrl + X: cắt nội dung đang chọn

Ctrl + V: dán văn bản

Ctrl + F: bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H: bật hộp thoại thay thế

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + Z: hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng

Ctrl + Y: phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z

Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4: đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

Phím Tắt Di chuyển


Ctrl + Mũi tên i chuyển qua 1 ký tự

Ctrl + Home : Về đầu văn bản

Ctrl + End : Về vị trí cuối cùng trong văn bản

Ctrl + Shift + Home : Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.

Ctrl + Shift + End :Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Phím Tắt Định dạng


Ctrl + B :Định dạng in đậm

Ctrl + D : Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl + I: Định dạng in nghiêng.

Ctrl + U Định dạng gạch chân.

Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng

Shift + -->: chọn một ký tự phía sau

Shift + <--: chọn một ký tự phía trước

Ctrl + Shift + -->: chọn một từ phía sau

Ctrl + Shift + <--: chọn một từ phía trước

Shift +:­ chọn một hàng phía trên

Shift + ¯: chọn một hàng phía dưới

Ctrl + A: chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng

Phím Tắt Canh lề đoạn văn bản:

Ctrl + E: Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + J : Canh đều đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + L : Canh trái đoạnvăn bản đang chọn

Ctrl + R : Canh phải đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + M: Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

Ctrl + Shift + M : Xóa định dạng thụt đầu dòng

Ctrl + T : Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Phím Tắt Sao chép định dạng


Ctrl + Shift + C: Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.

Ctrl + Shift + V án định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

Phím Tắt Menu & Toolbars

Alt, F10 : Kích hoạt menu lệnh

Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab : thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

Tab, Shift + Tab : chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars.

Enter: thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar.

Shift + F10 : hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn.

Alt + Spacebar :hiển thị menu hệ thống của của sổ.

Home, End : chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con.

Phím tắt Trong hộp thoại


Tab :di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo

Shift + Tab : di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước

Ctrl + Tab: di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại

Shift + Tab : di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại

Alt + Ký tự gạch chân : chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó

Alt + Mũi tên xuống : hiển thị danh sách của danh sách sổ

Enter : chọn 1 giá trị trong danh sách sổ

ESC : tắt nội dung của danh sách sổ

Phím tắt Làm việc với bảng biểu:


Ctrl + 5: (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng

Alt + Home : về ô đầu tiên của dòng hiện tại

Alt + End : về ô cuối cùng của dòng hiện tại

Alt + Page up : về ô đầu tiên của cột

Alt + Page down: về ô cuối cùng của cột

Phím tắt Kết hợp Shift + các phím F:


Shift + F1 : hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng

Shift + F2 : sao chép nhanh văn bản

Shift + F3: chuyển đổi kiểu ký tự hoa - thường

Shift + F4 : lặp lại hành động của lệnh Find, Goto

Shift + F5 : di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản

Shift + F6: di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước

Shift + F7: thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa

Shift + F8: rút gọn vùng chọn

Shift + F9 : chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản.

Shift + F10 : hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản)

Shift + F11: di chuyển đến trường liền kề phía trước.

Shift + F12 : thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File - Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts