Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 22, 2014


Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số a, b và một kí tự ch. Nếu:
       - ch là "+" thì thực hiện phép cộng hai số a và b, in kết quả ra màng hình
       - ch là "-" thì thực hiện phép trừ hai số a và b, in kết quả ra màng hình
       - ch là "*" thì thực hiện phép nhân hai số a và b, in kết quả ra màng hình
       - ch là "/" thì thực hiện phép chia hai số a và b, in kết quả ra màng hình


Bài Giải/*
Name: Bai toan a b va phep tinh
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int a,b;
char c;
main()
{
 printf("\t + Nhap gia tri A= "); scanf("%d",&a);
 printf("\t + Nhap gia tri B= "); scanf("%d",&b);
 fflush(stdin);
 printf("\t + Nhap vao phep toan: "); scanf("%c",&c);


 printf("\n"); getch();
 return 0;

}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts