Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 3, 2014

Hướng dẫn bởi StudingCoding
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 app đơn giản android trên Eclipse
Ứng dụng đầu tiên - Nhập vào 2 số tính tổng
---------------
1. Hướng dẫn thực hiện
[QUOTE]
Bước 1: Cài đặt và cấu hình Eclipse ( các bạn có thể xem lại ở bài viết trước)
Bước 2: Khởi động Eclip vào tạo 1 project
Mình sử dụng máy ảo Gennymotion ( bạn có thể vào xem hướng dẫn cài đặt máy ảo này)
Bước 3: Sau khi tạo xong project ta bắt đầu viết ứng dụng
+ Vào layout để thiết kế giao diện cho ứng dụng trước.
Giao diện gồm có 2 cái nhãn để hiện " Nhập a" "nhập b"
và tương ứng 2 o Edittext để nhập dữ liệu
+ 1 button để xuất kết quả

Các control bạn có thể kéo thả vào hoặc vào file code để code
Đã xong phần giao diện ( các bạn nhớ lưu lại nhé)
Kết quả sẽ xuất ra dưới dạng thông báo nhé!
+ Vào file xử lý để code
      - Ánh xạ các control bên giao diện qua file xử lý
    - xử lý
---> đã code xong
Bước 4: chạy ứng dụng
Vừa chạy ứng dụng báo lỗi " nhập dữ liệu"!
Kết quả k tinh được ( do k có dữ liệu)
đã hết lỗi[/QUOTE]
2.  Demo kết quả:
3. Source code
Code giao diện:
[ code]<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/TableLayout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity" >

    <TableRow>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Nhập a" />
        >
        <EditText
            android:id="@+id/edta"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal|top"
            android:ems="10"
            android:inputType="number" >

            <requestFocus />
        </EditText>
    </TableRow>

    <TableRow>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Nhập b" />
        >
        <EditText
        android:id="@+id/edtb"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal|top"
        android:ems="10"
        android:inputType="number" />
    </TableRow>

    <TableRow
        android:id="@+id/tableRow1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" >

        <Button
            android:id="@+id/btnTinh"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="fill_parent"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Tính" />

    </TableRow>

</TableLayout>[ /code]
Xử lý:
[ code]<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/TableLayout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity" >

    <TableRow>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Nhập a" />
        >
        <EditText
            android:id="@+id/edta"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal|top"
            android:ems="10"
            android:inputType="number" >

            <requestFocus />
        </EditText>
    </TableRow>

    <TableRow>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Nhập b" />
        >
        <EditText
        android:id="@+id/edtb"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal|top"
        android:ems="10"
        android:inputType="number" />
    </TableRow>

    <TableRow
        android:id="@+id/tableRow1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" >

        <Button
            android:id="@+id/btnTinh"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="fill_parent"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Tính" />

    </TableRow>

</TableLayout>[ /code]
Lưu ý: Bài viết bản quyền của StudingCoding

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts