Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình đảo ngược một số nguyên dương 3 chữ số.Bài Giải 1


/*
Name: Dao nguoc so nguyen co 3 chu so
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int n;

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t DAO NGUOC SO NGUYEN DUONG 3 CHU SO\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 printf("\n\t - Nhap vao so nguyen duong 3 chu so: "); scanf("%d",&n);

 if (!(n>=100&&n<=999))
  printf("\n\t=> Ban nhap sai, so phai co 3 chu so");
 else
  {
   int k;
   k=n%10;
   printf("\n\t => So da dao la: %d",k);
   n=(n-k)/10;
   k=n%10;
   printf("%d",k);
   n=(n-k)/10;
   k=n%10;
   printf("%d",k);
 
 
   }
 getch();
 return 0;
}

Bài Giải 2


/*
Name: Dao nguoc so nguyen co 3 chu so
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int n;

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t DAO NGUOC SO NGUYEN DUONG 3 CHU SO\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri


 printf("\n\t - Nhap vao so nguyen duong 3 chu so: "); scanf("%d",&n);

 if (!(n>=100&&n<=999))
  printf("\n\t=> Ban nhap sai, so phai co 3 chu so");
 else
  {
   int k;
   printf("\n\t => So da dao la: ");
   do
   {
   k=n%10;
   printf("%d",k);
   n=(n-k)/10;
   }
   while (k>0);

 
 
   }
 getch();
 return 0;
}0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts