Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, March 10, 2014

Windows Form – Tạo một giao diện có thể vẽ

Mới học c# , ắt hản nhiều bạn còn bỡ ngỡ với sự phong phú của các lớp , cũng như những sự kiện có vẻ xa lạ cho người mới học , vì vậy hôm nay mình sẽ trình bày 1 phần nhỏ về đồ họa trong c# mà cụ thể là cách bắt 3 sự kiện của chuột trên form.
Sau khi new 1 project:
Bước 1:
- Để chọn sự kiện của form , các bạn sẽ thiết lập tại đây , biểu tượng sấm sét màu vàng tương đương với sự kiện của form ( lưu ý : ở đây là vẽ trực tiếp trên form , các bạn cũng có thể vẽ trên 1 panel chẳng hạn , thì cần chọn panel , sau đó mới tìm sự kiện của panel để thiết lập … )
Image
- Để tạo sự kiện , cần double click vào tên sự kiện cần tạo , chương trình sẽ hiển nhiên tạo ra 1 phương thức (hàm) trong form.cs.
- Sự kiện MouseDown : nhấp chuột
Sự kiện MouseMove : di chuyển chuột trong khi nhấp
Sự kiện MouseUp : thả chuột
Bước 2: 
- Để tạo tính logic cho cả 3 , ta cần 1 biến kiểm tra các sự kiện. Ngoài ra , chúng ta cũng phải có 1 kiểu dữ liệu graphic để vẽ , chúng ta sẽ khai báo và khởi tạo chúng như sau :
Image
Bước 3:
- Ở sự kiện mouse down , tức là vị trí bắt đầu , chúng ta sẽ gán biến canPaint có trị là true ,  kèm theo đó là lưu giữ lại vị trí của chuột ngay lúc nhấp chuột bằng biến x (tọa độ ngang) , y ( tọa độ dọc)
Image
- Ở sự kiện mouse move , chúng ta sẽ vẽ 1 đường thẳng từ vị trí lúc nhấp chuột cho tới vị trí hiện tại của chuột , rồi tiếp tục gán vị trí hiện tại của chuột cho biến x,y để vẽ tiếp mà bắt đầu là 1 vị trí mới
Image
- Cú pháp của DrawLine(kiểu của pen, vị trí bắt đầu[x,y] , vị trí kế thúc [x,y]).
- Ở sự kiện mouse up , chỉ cần cho biến canPaint = false , kết thúc một quá trình vẽ
Image

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts