Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, March 6, 2014


1. src 
thư mục chứa code xử lý của toàn bộ ứng dụng ( JAVA)

2. gen
thư mục tự động sinh của eclipse ( chứa id của các control được ánh xạ tự giao diện -> xử lý )

3. Android 4.3 
phiên bản của ứng dụng

4. Android Private Libraris
chứ file thư viện được sử dụng trong ứng dụng

5. asset 
thư mục chứa các skin do người dùng định nghĩa ( sẽ được sử dụng để thiết kế giao diện)

6. bin
thư mục để buil ứng dụng
+ chứa file AndroidMainifest.xml: khai báo các đối tượng được sử dụng trong ứng dụng
+ file .apk: file cài đặt sau khi đã chạy ứng dụng( úp lên app, thả vào thiết bị thật để sử dụng)
7. libs
chứa các thư viện được sử dụng trong ứng dụng

8. res
chứa tài nguyên của ứng dụng (hình ảnh, âm thanh,...)
+ layout: chứa các activity
+ menu: cấu hình menu cho nút menu khi mở ứng dụng
Bài viết bản quyền bởi admin StudyCoding

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts