Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, February 10, 2014

Thời gian: 120 phút

(Nộp bài trước ngày 12/2/2014)
Bài 1. Đếm chữ số DEMCS
Nhập số nguyên dương n < 10^9. Đếm số lượng chữ số của n.
Ví dụ:
Input
23415
Output
5


Bài 2. Tính tổng TONG5
Cho số tự nhiên n. Tính
S = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n+1)/(2n+2). Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân.
Input
10
Output
9.49

Bài 3. Số vị trí lẻ có giá trị chẵn LECHAN
Cho dãy số a gồm n số nguyên nguyên a1, a2, …, an. Xuất ra các số nằm ở vị trí lẻ (a1, a3, a5, ...) nhưng có giá trị chẵn trong dãy a.
Input
- Dòng đầu là số n.
- Dòng sau gồm n số a1, a2, …, an
Output: vị trí các số thỏa đề bài
Ví dụ
Input
7
2 1 3 4 2 3 1
Output
1 5

Bài 4. Chữ số đầu tiên DTIEN
Cho số tự nhiên n < 10^9. Tìm chữ số đầu tiên của nó.
Input
23415
Output
2

Bài 5. Số lũy thừa 3 LT3
Kiểm tra số tự nhiên n có dạng 3^k hay không?
Ví dụ:
Input 
27
Output
TRUE

Input
1000
Ouput
FALSE

Bài 6. Tính tổng LONG5
Cho hai số tự nhiên n, x < 100. Tính S = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/n!
Input: hai số tự nhiên n, x.
Output: số thực s, làm tròn 2 chữ số thập phân.
Ví dụ
Input
4 2
Output
4.60

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts