Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 5, 2012

Dưới đây là một số đề bài tập dạng đơn giản nhằm rèn luyện kĩ năng làm việc với tệp trong pascal:
Working with file in Turbo Pascal:

Bài tập 1: Một trường THPT tổ chức cho các giáo viên và học sinh của trường đi cắm trại, sinh hoạt ngoài trời ở vườn quốc gia Cúc Phương. Để lên lịch đến thăm khu trại các lớp, thầy hiệu trưởng cần biết khoảng cách từ trại của mình (ở vị trí có tọa độ (0,0)) đến các trại của các giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp có một trại, vị trí của trại mỗi giáo viên chủ nhiệm đều có tọa độ nguyên (x,y) được ghi trong tệp văn bản TRAI.TXT. Lập chương trình đọc các cặp tọa độ từ tệp TRAI.TXT, tính rồi đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác là hai số sau dấu phẩy thập phân) giữa trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu trưởng?

Bài tập 2: Tính điện trở tương đương
Cho ba điện trở R1, R2, R3. Sử dụng cả ba điện trở để tạo ra năm mạch điện có điện trở tương đương khác nhau bằng cách mắc theo các sơ đồ khác nhau. Cho tệp văn bản RESIST.DAT gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa ba số thực R1, R2, R3, các số cách nhau bởi một dấu cách.
Lập chương trình tính các điện trở tương đương và ghi kết quả vào tệp RESIST.EQU, mỗi dòng ghi 5 điện trở tương đương của ba điện trở ở dòng dữ liệu vào tương ứng?


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts