Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, February 23, 2012

Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên M, N và thông báo đúng nếu M, N cùng tính chẵn lẻ, trong trường hợp ngược lại thì thông báo sai.

uses crt;
var n,m : integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap 2 so m, n: ') ; readln(m,n) ;
 if( (m+n) mod 2=0 ) then writeln('Dung !')
 else writeln('Sai !') ;
 readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts