Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, January 8, 2016

Java Web Services 
 • Các ứng dụng dịch vụ web java có thể được truy cập bởi các ngôn ngữ lập trình khác như .Net và PHP.
 • Trong Java các ứng dụng web service được thực hiện thông qua WSDL (Web Services Description Language).
 • Có hai cách để viết ứng dụng java web service đó là: SOAP và RESTful.
Có hai API chính được định nghĩa bởi Java để phát triển các ứng dụngweb service từ Java EE 6.

java web services
 • JAX-WS: Cho các dịch vụ web SOAP, có hai cách để viết code cho ứng dụng JAX-WS:
  • RPC style.
  • Document style.
 • JAX-RS: Cho các dịch vụ web RESTful, có chủ yếu là 2 thực hiện đang được sử dụng để tạo ra các ứng dụng JAX-RS:
  • Jersey.
  • RESTeasy.
Để đi sâu vào JAX-WS SOAP và JAX-RS RESTfull tương ứng với bốn kiểu viết code RPC, Document, Jersey, RESTeasy chúng ta sẽ lần lượt đi vào các bài tiếp theo.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts