Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, October 14, 2015

public static void main(String[] args) {
        String a= "";
        System.out.println(isNumeric(a));
        System.out.println(isNumber(a));
    }
   
    public static boolean isNumeric(String string) {
        return string.matches("\\d+");
    }
   
    public static boolean isNumber(String string) {
        for (int i = 0; i < string.length(); i++) {
            if (!Character.isDigit(string.charAt(i)))
                return false;
         }
         return true;
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts