Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, April 3, 2015

[đệ quy c/c++] tìm UCLN tất cả phần tử trong mảng

Sử dụng đệ quy, viết hàm tìm UCLN của tất cả các phần tử của mảng., tìm ước chung lớn nhất của nhiều số bằng đệ quy.


#include<iostream>
using namespace std;
int UCLN(int a[],int left,int right)
{
if(left==right-1)
{
int x=a[left],y=a[right];
while(x!=y)
if(x>y)x-=y;
else y-=x;
return x;
}
int x=a[left],y=UCLN(a,left+1,right);
while(x!=y)
if(x>y)x-=y;
else y-=x;
return x;
}
void main()
{
int a[10]={6,12,18,24,30,36,42,48,54,60},n=10;
cout<<"UCLN="<<UCLN(a,0,n-1);
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts