Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, April 3, 2015

8. Sử dụng đệ quy, viết hàm kiểm tra mảng có toàn các số nguyên chia hết cho 7 hay không.


#include<iostream>
using namespace std;
int kiemtra(int a[],int n)
{
if(n==0) return 1;
if(a[n-1]%7!=0) return 0;
n--;
return kiemtra(a,n);
}
void main()
{
int a[10]={7,14,21,28,35,42,49,56,63,70},n=10;
if(kiemtra(a,n)) cout<<"ok.tat ca chia het cho 7";
else cout<<"no.khong phai tat ca chia het cho 7";
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts