Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, January 28, 2015


thuật toán tìm kiếm tuyến tính cải tiến trên dãy đã sắp xếp
#include<iostream>
using namespace std;
int tim(int *a,int n,int x)
{
int i=0;
while(a[i]!=x && i<n) i++;
if(i==n) return 0;
return i;
}
int tim1(int *a,int n,int x)
{
int i=0;
a[n]=x;
while(a[i]!=x) i++;
if(i==n) return 0;
return i;

}
int tim2caitien(int *a,int n,int x)
{
int i=0;
a[n]=x;
while(a[i]<x) i++;
if(i<n && a[i]==x) return i;
return 0;
}
void main()
{
int a[11]={1,3,6,7,10,11,13,24,45,46},x;
cout<<"tim so x=";
cin>>x;
if(int t=tim2caitien(a,10,x)) cout<<"tim thay tai vi tri: "<<t<<"\n";
else cout<<"khong tim thay";

}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts