Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, January 21, 2015

xuat(int a[10]) hoàn toàn tương đương với xuat(int *a), tức đối số là biến con trỏ, do đó khi printf phải thêm dấu * để chuyển thành giá trị để in.
vì a là mảng ( là 1 chuổi ô nhó liên tiếp nhau, mặt định a là ô nhớ đầu tiên == a[0]) khi truyền mảng vào hàm thức chất là truyền địa chỉ của ô nhớ đầu tiên trong mảng, còn n là biến thông thường, xuat(int n) hoàn toàn khác với xuat(int *n).
mảng a trong main là nơi ta khai báo, mặt định trong main() lúc này là biến giá trị thông thường, nếu ta khai báo trong hàm xuat() mảng a[10] này thì trong hàm xuất nó mặt định là biến giá trị, khi printf không thêm dấu * gì hết, mà dùng a[i], chứ không được phép dùng a++

Cho 1 mảng int a[10];
Thì a thôi, sẽ là con trỏ hằng trỏ vào vị trí a[0].
a++ sẽ hiểu là thay đổi con trỏ, trỏ vào vị trí khác a[0] (tùy theo số lần chạy qua bước ++ mà thành a[1], a[2],...)


Con trỏ hằng, nghĩa là không thay đổi mà trỏ sang chỗ khác được.
Do vậy, đoạn code trong hàm main bị lỗi.

Tuy nhiên, khi int a[10] để vào tham số của hàm, thì a là 1 biến con trỏ mới, hoàn toàn là con trỏ động (tương đương *a), trỏ vào cái vùng bộ nhớ gốc lúc gọi hàm.
Lúc này, con trỏ a không còn là con trỏ hằng nữa, nên có thể thay đổi vị trí trỏ được, nên a++ chạy tốt.

lấy ví dụ:
======================
void xuat(int a[10],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++) printf("%d",*(a++));
}
void main()
{
int b[10];
xuat(b,10);// trong main gọi hàm xuất bên trên
}
===================

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts