Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, January 8, 2015


//đếm kí tự trong file,đếm số ký tự trong 1 file văn bản
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int dem(FILE *t)
{
int dem=0;
char c;
while(c=getc(t)!=EOF) dem++;
return dem;
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\toan.TXT","r");
if(t==NULL)printf("open file error");
else printf("tong so ki tu = %d",dem(t));
fclose(t);
getch();
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts