Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, December 28, 2014

viết chương trình c, lập trình tính số pi (3.14)

//tính số pi
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
double pi()
{
double dau,s=1,tong=1;
int n = 1;
while (fabs(s)>0.00001)
{
if (n % 2 == 0) dau = 1; else dau = -1;
s = dau / (2 * n + 1);
tong += s;
n++;
}
return tong*4;
}
void main()
{
printf("%.10lf\n", pi());
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts