Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, December 28, 2014

tìm các phần tử có giá trị bằng k cho trước và hiện ra màn hình các phần tử đó.

//tìm các phần rử có giá trị bằng k cho trước và hiện ra màn hình các phần tử đó.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1 };
int n = 10;
void dem(int a[], int n, int k)
{
int b = 0;
for (int i = 0; i < n;i++)
if (a[i] == k) b++;
printf("co %d phan tu co gia tri %d\ncac phan tu do la:\n",b,k);
for (int i = 0; i < n;i++)
if (a[i] == k) printf(" a[%d] ",i);
}
void main()
{
printf("nhap k=");
int k;
scanf_s("%d", &k);
dem(a, n, k);
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts