Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, November 30, 2014

[JAVA]

/**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        String from_a = "$#ABDJAH000011";
        String to_b = "$#ABDJAH000010";
        int result = from_a.compareTo(to_b);
        if(result > 0){
            System.out.println("To_b must be after from_a in alphabets table");
        }
    }

var q = db.RandomTable as IQueryable;
if (checkBox.Checked)
{
q
= q.Where(/* condition */);
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts