Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, October 1, 2014

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và in ra màn hình tổng của tất cả các phần tử có trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a[100], i, n, s = 0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
s += a[i];
}
printf("tong cac phan tu cua mang ban vua nhap la: %d", s);
_getch();
}

x

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts