Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, August 5, 2014

Về cơ bản, cứ hiểu Dependency Injection là để giảm sự phụ thuộc của các đối tượng trong projetc của mình

Ví dụ, trong spring framework có AbcRepository, và AbcController hoặc AbcLogic đang phụ thuộc vào AbcRepository, để giảm sự phụ thuộc repository đó từ Controller, Logic thì chúng ta sẽ tạo một interface là IAbcRepository

Và trong controller hoặc logic mình sẽ không sử dụng trực tiếp AbcRepository mà sử dụng IAbcRepository để truy vấn dữ liệu

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts