Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, June 13, 2014

Viết chương trình nhập vào số N, sau đó xuất ra màng hình tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N.
Ví dụ: Nhập vào N=20. Xuất ra màng hình với dạng:
2   3  5  7  11   13   17   19
  => Tong = 77Bài Giải/*
Name: Tong cac so nguyen to nho hon N
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int test(int k)
{
int i,test=1;

for (i=2;i<k;i++)
if (k%i==0)
test=0;
return test;
}

main()
{
int n,s=0;
printf("\t- Nhap vao gia tri N= "); scanf("%d",&n);
printf("\t=> Cac so nguyen to be hon N: \n");


for (int i=2;i<=n;i++)
if (test(i))
{
printf("%6d",i);
s+=i;
}
printf("\n\t=> Tong cac so nguyen to be hon N =  %d",s);

getch();
return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts