Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, May 12, 2014

Viết chương trình tính tích P=2*4*6*8*....*(2n), với n là số được nhập vào từ bàn phím.Bài Giải


/*
Name: Tich day 2n so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>


main()
{
 
      unsigned long i,n,p=1;
 
      printf("\t- Nhap vao N= "); scanf("%d",&n);
 
      for (i=2;i<=2*n;i+=2)
          p*=i;
     
     
      printf("\t=> Tich day so tu 2 den %d la: %d",2*n,p);
 
 
      getch();
      return 0;
}
         


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts