Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, May 3, 2014

Một số nguyên chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. Viết chương trình nhập vào một số nguyên có 3 chữ số, kiểm tra số đó có chia hết cho 3 hay không. Dùng tính chất trên để kiểm tra.
Bài Giải
/*
Name: Xat chia het cho 3, tong cac chu so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t SO CO CHIA HET CHO 3?\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int n,ni;

 printf("\n\t - Nhap so nguyen N= ");
 scanf("%d",&n);

 ni=n;
 int a1,a2,a3,tong;

 //Doan chuong trinh tach so n co 3 chu so ra thanh so a1, a2, a3
 a1=n%10;
 n=(n-a1)/10;
 a2=n%10;
 a3=(n-a2)/10;

 tong=a1+a2+a3;

 if(tong%3==0) printf("\n\t=> So %d ban vua nhap CHIA HET CHO 3",ni);
 else printf("\n\t=> So %d ban vua nhap KHONG CHIA HET CHO 3",ni);


getch();
return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts