Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, May 25, 2014

Code chuyển chữ thuờng qua chữ hoa C/C++

Cách 1

Lấy ký tự đó + 32 ( theo bảng mả ASII)


 1. int main()
 2. {
 3.    
 4.          char a;
 5.          cout<<" Enter the letter   : ";
 6.          cin>>a;
 7.          if ( (>= 'A') && (<= 'Z') )
 8.          {
 9.                 int k =  int (a) + 32 ;
 10.                 cout<< " The upper case character corresponding to "<< a << "  is ..." << char(k);
 11.          }
 12.          else if ( (>= 'a') && (a<= 'z') )
 13.          {
 14.                 int k = int (a) - 32;
 15.                 cout<< " The lower case character corresponding to " << a << " is  : " << char(k);
 16.          }
 17.          else cout<< " number  " << a;
 18.          cout<< endl;
 19.          system ("pause");
 20.          return 0;
 21. }

Cách 2:

Sử dụng hàm
 1. char *strlwr(char *s) // Hoa sang thường
 2. char *strupr(char *s) // Thường sang hoa

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts