Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, May 22, 2014


Đề cài đặt phần mềm đọc file .rar trên fedora chúng ta vào terminal để cài đặt.
Login vào root để cài đặt

su -c 'yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'
Installation
su -c 'yum -y install unrar'
Bonus 7zip support
su -c 'yum -y install p7zip p7zip-plugins'

Kết quả sau khi cài đặt


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts