Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, May 4, 2014

Viết chương trình in ra đão ngược một số nguyên N, với N nhập vào từ bàn phím.Bài Giải


/*
Name: Dao nguoc mot so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{

  //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH DAO NGUOC MOT SO NGUYEN\n\n");
  //Het doan chuong trinh trang tri

  int n,kn,t,c;
  printf("\t - Nhap vao so nguyen N= "); scanf("%d",&n);
  kn=n;
  printf("\n\t => So nguyen da dao nguoc la: ");
  while (kn!=0)
  {
   t=kn%10;
   kn=kn/10;
   printf("%d",t);
   }

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts