Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình tính Log(a)x với a,x là hai số thực nhập vào từ bàn phím, và x>0, a>0, a!=1
Hướng dẫn: sử dụng công thức: Log(a)x=Ln x/Ln aBÀI GIẢI/*
Name: Tinh Log(A(x))
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

float a,x,kq;

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH LOG a (X)\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri


 printf("\t - Nhap vao so a= "); scanf("%f",&a);
 printf("\t - Nhap vao so X= "); scanf("%f",&x);

 kq=log(x)/log(a);

 printf("\n\t -> Ket qua phep toan LOG %.2f (%.2f) = %.2f",a,x,kq);

 getch();
 return 0;
}0 comments:

Post a Comment

Popular Posts