Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình nhập vào các giá trị điện trở R1,R2,R3 của một mạch điện:

       Tính tổng trở theo công thức 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.

Bài Giải/*
Name: Tong 3 dien tro
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

main()
{
 float r,r1,r2,r3;
 char a=234;

 printf(" \t - Nhap vao gia tri dien tro 1: "); scanf("%f",&r1);
 printf(" \t - Nhap vao gia tri dien tro 2: "); scanf("%f",&r2);
 printf(" \t - Nhap vao gia tri dien tro 3: "); scanf("%f",&r3);

 r=1/r1+1/r2+1/r3;

 printf("\n\t + Tong tro cua mach la: %0.2f %c",1/r,a);

 getch();
 return 0;


 }0 comments:

Post a Comment

Popular Posts