Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, April 22, 2014

Nhập một ký tự từ bàn phím. Và hãy kiểm tra ký tự đó thuộc:
      - Các ký tự chữ Hoa: 'A'....'Z'
      - Các ký tự chữ Thường: 'a'....'z'
      - Các ký tự chữ số: '0'....'9'
      - Các ký tự Khác.

Bài Giải/*
Name: Xet ky tu
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH KIEM TRA KIEU KY TU\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 char c;
 printf("\t- Nhap vao ky tu: "); scanf("%c",&c);

 if(c>='a'&&c<='z') printf("\n\t=> Ky tu \"%c\" la CHU THUONG",c);
 else if(c>='A'&&c<='Z') printf("\n\t=> Ky tu \"%c\" la CHU HOA",c);
 else if(c>='0'&&c<='9') printf("\n\t=> Ky tu \"%c\" la CHU SO",c);
 else printf("\n\t=> Ky tu \"%c\" la ky tu KHAC",c);

 getch();
 return 0;

 }0 comments:

Post a Comment

Popular Posts