Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, April 21, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số km, rồi sao đó chuyển đơn vị đó sang dặm tương ứng.

                          Dặm = Km x 0.6213712

Bài Giải


/*
Name: Chuyen KM sang DAM
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#define dam 0.6213712

float a,b;


int main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH DOI KM SANG DAM\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 printf("\t + Nhap vao gia tri (km): "); scanf("%f",&a);
 b=a*dam;

 printf("\t -> Quang duong %f = %f Dam",a,b);
 getch();
 return 0;

}


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts