Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, March 10, 2014

Windows Form – Tạo một giao diện có thể vẽ

Mới học c# , ắt hản nhiều bạn còn bỡ ngỡ với sự phong phú của các lớp , cũng như những sự kiện có vẻ xa lạ cho người mới học , vì vậy hôm nay mình sẽ trình bày 1 phần nhỏ về đồ họa trong c# mà cụ thể là cách bắt 3 sự kiện của chuột trên form.
Sau khi new 1 project:
Bước 1:
- Để chọn sự kiện của form , các bạn sẽ thiết lập tại đây , biểu tượng sấm sét màu vàng tương đương với sự kiện của form ( lưu ý : ở đây là vẽ trực tiếp trên form , các bạn cũng có thể vẽ trên 1 panel chẳng hạn , thì cần chọn panel , sau đó mới tìm sự kiện của panel để thiết lập … )
Image
- Để tạo sự kiện , cần double click vào tên sự kiện cần tạo , chương trình sẽ hiển nhiên tạo ra 1 phương thức (hàm) trong form.cs.
- Sự kiện MouseDown : nhấp chuột
Sự kiện MouseMove : di chuyển chuột trong khi nhấp
Sự kiện MouseUp : thả chuột
Bước 2: 
- Để tạo tính logic cho cả 3 , ta cần 1 biến kiểm tra các sự kiện. Ngoài ra , chúng ta cũng phải có 1 kiểu dữ liệu graphic để vẽ , chúng ta sẽ khai báo và khởi tạo chúng như sau :
Image
Bước 3:
- Ở sự kiện mouse down , tức là vị trí bắt đầu , chúng ta sẽ gán biến canPaint có trị là true ,  kèm theo đó là lưu giữ lại vị trí của chuột ngay lúc nhấp chuột bằng biến x (tọa độ ngang) , y ( tọa độ dọc)
Image
- Ở sự kiện mouse move , chúng ta sẽ vẽ 1 đường thẳng từ vị trí lúc nhấp chuột cho tới vị trí hiện tại của chuột , rồi tiếp tục gán vị trí hiện tại của chuột cho biến x,y để vẽ tiếp mà bắt đầu là 1 vị trí mới
Image
- Cú pháp của DrawLine(kiểu của pen, vị trí bắt đầu[x,y] , vị trí kế thúc [x,y]).
- Ở sự kiện mouse up , chỉ cần cho biến canPaint = false , kết thúc một quá trình vẽ
Image

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts