Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, March 10, 2014

Thuật toán BFS – Tìm kiếm theo chiều rộng

1. Mô tả
- Đây là thuật toán tìm các đỉnh bằng cách duyệt theo chiều rộng.
- Xuất phát từ 1 đỉnh và đi tới các đỉnh kề nó, tiếp tục cho đến khi không còn đỉnh nào có thể đi.
- Trong quá trình đi đến đỉnh kề, tiến hành lưu lại đỉnh cha của đỉnh kề để khi đi ngược lại từ đỉnh Kết thúc đến đỉnh Xuất phát, ta có được đường đi ngắn nhất.
- Sở dĩ thuật toán này tìm được đường đi ngắn nhất là nhờ vào cơ chế tô màu và lưu đỉnh cha. Quá trình tô màu khiến 1 đỉnh không thể xét 2 lần trở lên và có thể xem được đường đi từ đỉnh Kết Thúc đến đỉnh Xuất phát dựa vào việc lưu đỉnh cha.
- Sau đây là minh họa về thuật toán:
Hình 1 : Xuất phát từ đỉnh 1Untitled
Hình 1
 + Hình 2 : Đi đến đỉnh 2, như vậy nút 1 là nút cha của nút 2
Untitled
Hình 2
 + Hình 3 : Đã đi hết tất cả các đỉnh kề của đỉnh 1, tiến hành bôi đen đỉnh 1
Untitled
Hình 3
 + Hình 4: Xuất phát từ đỉnh 2, chọn đỉnh 3, nút cha của đỉnh 3 là đỉnh 2
Untitled
Hình 4
 + Hình 5 : Xuất phát từ đỉnh 2, bôi đen đỉnh 4, nút cha của đỉnh 4 là đỉnh 2
Untitled
Hình 5
 + Hình 6 : Đã đi hết tất cả các đỉnh kề của đỉnh 2, tiến hành bôi đen đỉnh 2
Untitled
Hình 6
 + Hình 7 : Xuất phát tử đỉnh 3, đi đến đỉnh 7, như vậy đỉnh 3 là đỉnh cha của đỉnh 7
Untitled
Hình 7
 + Hình 8 : Xuất phát từ đỉnh 3, đi đến đỉnh 5, như vậy đỉnh 3 là đỉnh cha của đỉnh 5
Untitled
Hình 8
 + Hình 3 : Đã đi hết tất cả các đỉnh kề của đỉnh 3, tiến hành bôi đen đỉnh 3
Untitled
Hình 9
 + Hình 10 : Xuất phát từ đỉnh 5, đi đến đỉnh 6, như vậy đỉnh 5 là đỉnh cha của đỉnh 6
Untitled
Hình 10
 + Hình 11: Đã đi hết tất cả các đỉnh kề của đỉnh 5, tiến hành bôi đen đỉnh 5
Untitled
Hình 11
 + Hình 12: Đã đi hết tất cả các đỉnh kề của đỉnh 7, tiến hành bôi đen đỉnh 7
Untitled
Hình 12
 + Hình 13 : Đã đi hết tất cả các đỉnh kề của đỉnh6, tiến hành bôi đen đỉnh 6
Untitled
Hình 13
 - Như vậy ta vừa đi hết tất cả các đỉnh trong đồ thị, và mỗi lần đi đến đỉnh mới, ta đều lưu lại nút cha của đỉnh mới, dựa vào những đỉnh cha này, ta có liệt kê đường đi ngắn nhất bằng cách đi ngược từ đỉnh Kết thúc, đến đỉnh cha của đỉnh Kết thúc … rồi đến đỉnh cha của đỉnh tiếp theo … đến đỉnh Bắt đầu.
2. Cài đặt
Hình 14: Cài đặt thuật toán BFS
Untitled
Hình 14
 - Hình 15: In đường đi từ đỉnh Xuất phát đến đỉnh Kết thúc
Untitled

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts